Hướng dẫn tạo kiểu đường Dim kích thước trong autocad (DIMSTYLE)

Dim kích thước được xem là một trong những phần khó khi mới bắt đầu học sử dụng autocad.  Là một phần quan trọng để hoàn thiện bản vẽ, việc viết kích thước tuy...